Xnet – יפו בשחור-לבן: דירת מעצבים מעל אתר החפירות של הרכבת הקלה

דירה בפרויקט החדש “יפו בשדרה”, בתכנונו של אילן פיבקו, שודרגה בידי בעליה, זוג מעצבים, ברוח גברית ובצבעוניות אחידה. בין היתר הפכו את קיר חדר השינה לשקוף