◦ kay design ◦ kitchen ◦ steal work ◦ carpentry ◦ kay design

סודה סטרים

עיצוב: תום מלניק
צילום: מיכאל טיופול

סודה סטרים פנו למעצבת המוכשרת תום מלניק על מנת שתייצר להם תפורה לפרסומת בין לאומית עבור החברה. את מטבח הדמי אנחנו ביצענו. מדובר על עבודה מאוד מורכבת אשר היתה צריכה להתפרק ולהבנות מספר פעמים תוך כדאי שמירה על איכות הצבע והמוצר עצמו. והתוצאה לפניכם.