1. 1. כללי:

האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר אולם האמור בהם מתייחס לשני המינים כאחד

1.1 האתר הוא חנות אינטרנטית המנוהל על ידי המותג קאי דזיין (להלן: ״קאי דזיין״) ומציע למשתמשים רכישת מוצרים ספריות,מטבחים עבודות ברזל ועץ בהתאמה אישית או מוצרים לפי תוכנית, חלקם ״מארזים מותאמים אישית״ וחלקם מוצרים קיימים של המותג המוצעים למכירה.

1.2 אתר האינטרנט ״קאי דזיין״ פועל למען לקוחותיו לצורך קידום ופיתוח השירות ואפשרויות הרכישה העומדות בפניהם.

1.3 למותג עומדת הזכות לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך במתן התראה מוקדמת. שימוש באתר מאשר כי המשתמש קיבל את השינויים והסכים עמם.

1.4 השימוש ורכישת המוצרים באתר ו/או רכישת השירותים וכן קבלתם, ייחשבו להסכמת המשתמש לתנאים אלה ואישורו את כל האמור בהם. הליך רכישת השירותים והמוצרים באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.5 החברה רשאית לשנות את מבנה האתר מעת לעת, עיצובו, והשירותים הכלולים בו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמשי האתר לא יהיו טענות או תביעות בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כמו כן, רשאי המותג להפסיק באופן זמני או קבוע את אתר המכירות וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.6 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר לרבות התוכן המוצג בו, תמונות, פרטים ומחירים הינו רכוש בלעדי של בעל המותג קאי דזיין והמשתמש מתחייב שלא לעשות בהם כל שימוש. כל שימוש בקונספט העיצובי של האתר לרבות תמונות המוצגות באתר והמידע המופיע בו ללא אישור בעל המותג מראש ובכתב יהווה הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.

1.7 כל הזמנה באתר, אף אם לא הושלמה באופן סופי באתר אלא באמצעים אחרים כמפורט בתקנון זה, תהיה כפופה למוסכם ולמובהר בתקנון זה.

1.8 השימוש באתר לרבות רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד שכשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות ואשר השלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את כל הפרטים המבוקשים. כמו כן, על המזמין להחזיק כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף ואשר מכובד בישראל.

1.9  השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור קאי דזיין בכתב.

1.10 כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם הבלעדי של קאי דזיין.

1.11 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של ' קאי דזיין ' מראש ובכתב. ביצוע הפרה בתנאי השימוש באתר הינו הפרה של זכויות היוצרים של בעל האתר ובעל המותג.

1.12 המחירים המוצגים באתר הינם מחירים הכוללים מע”מ עפ”י שיעורו במועד העסקה והתשלום. אין בעלי האתר מתחייבים לשמור על מחיר מסוים לתקופה מסוימת והמחיר הקובע למוצר הינו המחיר שפורט בשעת ההזמנה.

1.13  ׳ קאי דזיין ׳ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר, על כל שימושיו או משימוש במוצרים.

1.14 טעות סופר לא תחייב את ׳ קאי דזיין ׳ בשום צורה ואופן. דרישה לקבל את המוצר עפ”י המפרט שבו נפלה טעות סופר לא תתקבל ואין בה משום הצעה לביצוע רכישה.

1.15 האתר מציע שירות הזמנות ומשלוחים ברחבי הארץ ויספק את המוצרים הנרכשים בין 7-14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה אצל הספק בהתאם לסוג המשלוח.(בד״כ אנחנו מצליחים הרבה לפניJ )מחירי ההובלה המפורטים באתר משתנים בהתאם לאזור הגיאוגרפי אליו יסופקו ועשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המותג, וללא מתן הודעה מוקדמת (האתר אינו מספק את מוצריו לאזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית). כמו כן, תינתן אופציה לאיסוף עצמי למוצרים ספציפיים ובתיאום מראש לכתובת שתינתן על ידי בעל המותג.

1.16 בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים כגון שם ושם משפחה, כתובת מלאה, פירוט חיוב כרטיס האשראי ועוד. בעל האתר מצהירה כי לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, לרבות במקרים בהם יתקבל בידי המותג צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין המותג ו/או מי מטעמה; אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזוהה את המשתמש באופן אישי.

1.17 הזמנת המוצרים והזנת פרטים אישיים ופרטי משלוח באתר המותג יהיו זמינים בכל שעות היום, למעט זמנים בהם האתר יושבת לצורך תחזוקתו או לכל מטרה אחרת.

1.18 על אף האמור לעיל, בעל האתר רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי תקנון זה, וכן הוא שומר לעצמו את הזכות לא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים או רשאי לבטל את הזמנתו בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא כל מתן כל הסבר לכך.

1.19 בכוונת בעל האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. ואולם, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות ו/או "נפילות". כמו כן רשאי בעל האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. יובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות כאמור.

1.20 לקוח שלא יימצא במקום היעד להגעת המשלוח שתואם מראש/זמין טלפונית יחויב בעלות נוספת עבור המשלוח הנוסף.

  1. אופי הרכישות באתר:

2.1.    הזמנות המבוצעות באתר מקבלות אישור אוטומטי. אישור זה אינו אישור סופי וביצוע ההזמנה בפועל תלוי באישורו של ׳ קאי דזיין ׳ על מנת לבצען. אישור ׳׳ מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידו, זמינות מלאי ואזורי משלוח. ׳ קאי דזיין ׳ שומר לעצמו את הזכות לסרב לביצוע הזמנה בשל כל סיבה שהיא, עפ”י דין.

2.2.    הזמנה שאושרה באתר האינטרנט, יראו אותה כהזמנה שאושרה באופן סופי.

2.3.    ניתן לבצע תשלום בכרטיסי האשראי: ישראכרט ומאסטר-כארד; או באמצעות אפליקציית ביט. אופן התשלום וסוג אמצעי התשלום יכולים להשתנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המותג.

2.4.    לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי או תישלח ללקוח קבלה על הקניה לכתובת דוא”ל שהלקוח העביר בעת ההזמנה.

2.5.    הוראות תקנון זה יחולו על כל עסקה מלבד עסקאות שאינן קשורות לחנות האתר והן בעלות אופי ישיר לבית המלאכה ומנוהלות מול הצעת מחיר מסודרת, אף אם התשלום לא בוצע באתר האינטרנט.

2.6.    בעל המותג  ׳ קאי דזיין ׳ שומר לעצמו הזכות לסרב לקיום הזמנה שהתשלום בה לא הושלם באתר, מכל סיבה שהיא ובכפוף לכל דין.

2.7.    מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

  1. תצוגת מוצרים באתר:

3.1.    המותג רשאית לשנות את מבנה הצגת המוצרים באתר.

3.2.    באתר יוצג מלאי המוצרים הקיים, אולם המלאי לא מתעדכן באופן “חי” ולפיכך ייתכן כי לעיתים יחולו אי התאמות בין המוצג בשורת המלאי הקיים לבין המלאי הקיים בפועל.

3.3.    למותג הזכות להחליף, להוסיף, לשנות או להחסיר מן היצע המוצרים הניתנים להזמנה באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4.    ככל ויווצר מצב בו מוצר המוזמן על ידי הלקוח אינו זמין במלאי, המוצר החסר לא יצורף למשלוח שיסופק ללקוח ויוצע ללקוח מוצר חלופי דומה או קבלת זיכוי בגין המוצר החסר.

3.5.    המוצרים המוצגים באתר, בין אם בתמונות, וידאו או כל תיאור מוחשי אחר, הינם להמחשה בלבד. אין להסתמך על המוצג באתר בלבד, ויש לוודא גדלי המוצרים בטרם הרכישה. ייתכנו הבדלים בגוון המוצרים ושינויים קלים בין המוצג לבין המוצרים שיסופקו בפועל.

3.6.    על הלקוח להתחשב בעובדה שצבע המוצרים המוצג משתנה בין מכשירים אלקטרוניים שונים (מחשבים, טלפונים ניידים וכיוצ”ב) ומכאן כי ייתכן ויהיו הבדלים בין הצבעים המוצגים במכשיר הלקוח, לבין המוצר בפועל.

3.7.    ביצוע רכישה של מוצר מהווה הסכמה לגודל ומפרט המוצר עצמו. באחריות הרוכשים באתר לוודא גודל ומפרט המוצר בטרם ביצוע הזמנה.

3.8.    תיתכן תצוגה של מספר מוצרים יחד, המוצר שאותו מזמין הרוכש באתר הינו המוצר שתואר בפירוט המוצר. לא תתקבל כל דרישה למוצרים האחרים שהופיעו בתצוגה ובייחוד לא תתקבל בקשה לרכוש מוצרים אלה במידה והם אינם מוצעים למכירה.

 

  1. ביטול הזמנות – חוק הגנת הצרכן: מתייחס להזמנות דרך אתר האינטרנט בלבד:

5.1.    הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע”י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג’ לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ובכפוף לכל דין.

5.2.    ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.

5.3.    ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה 100 ₪ או 5%, לפי הנמוך.

5.4.    בעת ביטול רכישה ובמידה ו- ׳ קאי דזיין ׳ ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר.

5.5.    מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות שליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואינו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק ל- ׳ קאי דזיין ׳ את שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו.

5.6.    באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה ל- ׳ קאי דזיין ׳, הרי שהלקוח מקבל את קביעת ׳ קאי דזיין ׳ לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר.

5.7.    ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דואר לכתובת הדואר האלקטרוני של ׳אודריז גארדן׳.

5.8.    בהינתן והמוצר הגיע אל הלקוח, החזר כספי מותנה בהגעת המוצר בחזרה אל מקום מושבו של המותג ׳ קאי דזיין ׳ ובאמצעות חברת השליחויות שתיבחר על ידי העסק, בעלות 40 ש”ח בעבור המשלוח. לקוח יוכל להחזיר את המוצר למקום מושבו של העסק בכוחות עצמו. יתכן ועלות המשלוח בהחזרת מוצר תשתנה מעת לעת ובהתאם למרחק המשלוח.

5.9.    החזר כספי יבוצע עפ”י הוראות החוק, בתוך 14 ימים ובאמצעי התשלום בלבד.

5.10. ביטול הזמנה בשל פגם במוצר יתקבל עד 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

  1. שירות לקוחות:

6.1.    בכל שאלה או עניין ובכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא”ל של ׳ קאי דזיין ׳:  kay.craft.work@gmail.com

6.2.    להשלמת הזמנה באמצעות שיחת טלפון יש לחייג בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-16:00 בלבד אל מספר הטלפון: 054-4631428

6.3.    שימו לב, אין אפשרות לבצע הזמנות באמצעות כתובת הדוא”ל שצוינה לעיל.

6.4.    ׳ קאי דזיין ׳ מתחייב לשמור על סודיות המידע המועבר ע”י הלקוח ולא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר וההזמנה בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשר עם הלקוח בקשר עם ההזמנה.

6.5.    ׳ קאי דזיין ׳ אינו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא באם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורמים עוינים בדרך שאינה בשליטתו.

6.6.    ' קאי דזיין לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש באתר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של המשתמש או של צד ג' כלשהוא בשימוש וברכישה באתר, ו/או ייגרם מאי-היכולת לבצע פעולות באתר.

6.7.    המותג לא יישא באחריות במקרים בהם הרכישה מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או מתבצעת על ידי קטין שטרם מולאו לו 18 או על ידי פסול דין ללא הסכמת הוריו/ אפוטרופסו.

6.8.    המותג לא יישא באחריות על נזק מכל סוג שהוא הנובע מטעות בהקלדת הנתונים ע"י המשתמש, לרבות נזק שייגרם מטעות בהקלדת הכתובת, מטעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכדומה.

6.9.    מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה ' קאי דזיין ' לא יישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

  1. סודיות וביטחון מידע:

7.1.    אתר האינטרנט מאובטח על ידי אמצעי אבטחת מידע וכל פרטי הלקוחות חסויים בפני גורמים זרים.

7.2.    אין בעל האתר והמותג ׳ קאי דזיין ׳ לוקחים אחריות כלשהי על פריצות באבטחת המידע העלולות להיגרם בשל ניסיון של גורמים עוינים להזיק לבעלי האתר ו/או לקוחות האתר.

7.3.    מידע שיתקבל באתר על ידי המשתמש בגין שימוש באתר יועבר, בעת הצורך, לספקים ו/או לצדדים הקשורים באותה פעולה לרבות ספקי אחסון מידע, חברות סליקה, ספקי מחשוב וכד'. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר, במידת הצורך, לשם השלמת הפעולות הנדרשות.

7.4.    ככלל המידע שייאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם למדיניות החברה ולצרכים בגינם נדרש.

 

  1. דין ושיפוט:

9.1.    לבית משפט השלום בתל אביב תינתן הסמכות הבלעדית בשל כל עניין ו/או מחלוקת בקשר ליחסים בין לקוחות אתר האינטרנט לבין בעלי המותג והאתר ׳ קאי דזיין ׳.